Herplaatsen geluidsschermen A28

01:556 maanden geleden
Het CDA heeft het college gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om het herplaatsen van de geluidsschermen van de fietsbrug naar Tweelingstad